Condicions generals de compra

0. DADES DE L’EMPRESA I VINCULACIÓ A LES PRESENTS CONDICIONS
Les presents condicions generals de contractació regulen la venda dels serveis presentats en el web http://restauranterossini.com/ per la societat Restaurante Plaza Real S.L. , Plaça Reial, 13, Barcelona, España, amb CIF B-64649262

En aquest sentit, l’ús d’aquesta pàgina web constitueix l’acceptació d’aquestes condicions generals a les que vostè queda vinculat.

1. PROCEDIMENT DE LA COMPRA
El pagament de la reserva es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o dèbit (Visa, MasterCard i American Express) o transferència.

Per als pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es realitzarà online, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent, un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

2. MONEDA I IMPOSTOS
Els preus en aquesta pàgina web es mostren en la divisa corresponent al país d’origen i inclouen impostos.

3. ANUL·LACIONS
En cas d’anul·lació de la reserva, el client ha de trucar al telèfon de Reserves + 34-666.53.44.59 o enviar mail a reservas@grupodegusplus.com abans de 8 dies de la data d’execució de la mateixa.
Quan l’anul·lació sigui notificada s’executarà la devolució de l’import, mitjançant transferència, en un període de temps no superior a 20 dies.

4. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals rebudes seran tractades d’acord amb Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa concordant vigent a Espanya. Els usuaris d’aquesta pàgina web podran en tot moment accedir, rectificar i cancel·lar les dades incloses en el formulari de registre posant-se en contacte amb el restaurant en l’adreça d’email: rossini@grupodegusplus.com

Tota la informació facilitada pel client serà utilitzada únicament per processar les comandes de compra i les dades facilitades no seran compartides amb terceres persones.

5. FORÇA MAJOR
Restaurante Plaza Real S.L. no serà responsable de no poder atendre el servei contractat quan es tracti d’una força major i que inclouran entre d’altres: Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives; Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra; Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

6. ACORD COMPLET
Les presents Condicions constitueixen l’acord íntegre existent entre Vostè i Restaurante Plaza Real S.L. en relació amb l’objecte del contracte i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre Vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

7. DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS
Restaurante Plaza Real S.L. té el dret a revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment. Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en que utilitzi la present pàgina web o efectuï cada servei.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web o amb els seus serveis serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.